Privacy verklaring

 

Smart Concepts B.V., gevestigd aan Vijverlaan 1, 6731 CK Otterloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Smart Concepts B.V.

Vijverlaan 1

6731 CK Otterloo

Tel: +31612677478

 

  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Smart Concepts B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je

gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons

verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

  1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16

  1. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden

zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem

dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze

informatie.

 

  1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

Verwerken Smart Concepts B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de

volgende doelen:

 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Smart Concepts B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij

hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

 

  1. Geautomatiseerde besluitvorming

Smart Concepts B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde

verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Smart Concepts B.V.) tussen zit.

  1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smart Concepts B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer

dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden

verzameld.

 

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

Smart Concepts B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en

zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met

bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en

vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Smart Concepts B.V. blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

  1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smart Concepts B.V. gebruikt alleen technische en functionele

cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is

een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen

op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt

je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen

via de instellingen van je browser verwijderen.

 

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van

jouw persoonsgegevens door Smart Concepts B.V. en heb je het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan

indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou

een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze

kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan

het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,

op jouw verzoek.

 

Smart Concepts B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de

mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens.

 

  1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Smart Concepts B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens

serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het

idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van

misbruik, neem dan contact op met onze via [email protected].

 

Smart Concepts B.V. heeft de volgende maatregelen genomen

om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde

internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de

adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te

voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of

bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een

domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres

(servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die

handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je

omgeleid wordt naar een vals IP-adres.