Uitgelicht

A Banana Company

We zijn ons er allemaal van bewust dat er een oplossing moet komen voor de vicieuze cirkel waarin de bananenindustrie is beland; de ziektedruk, het daardoor extreem gebruik van bestrijdingsmiddelen en de teruglopende opbrengsten. Dit alles gecombineerd met het feit dat de retailers een strategie hebben die ze niet in de gelegenheid stelt, meer te betalen voor de banaan. Om de cirkel te doorbreken moeten we gaan omdenken, innoveren en communiceren van binnen naar buiten. We opereren in een industrie die generaties lang heeft geopereerd zonder innovatie en een blinde focus had op de yield. Dit zal moeten veranderen om de vicieuze cirkel te doorbreken, wij zijn begonnen bij de wetenschap en met de resultaten zijn we een systeem gaan bouwen; wat bestaat uit preventieve oplossingen, wetenschappelijke monitoring en mogelijkheden geeft tot optimalisatie. Aangekomen in de laatste fase van valideren en optimaliseren, beginnen we aan de voorbereidingen om het systeem te demonstreren en te implementeren.

01.-

Ontwikkeling

Wat heeft Smart Concepts gedaan?

Bouw website

Salesplan